Helt nøyaktig kroppsanalyse

InBody S10

InBody S10 er utviklet for bevegelseshemmede pasienter. Flyttbare elektroder kartlegger overflødig væske og cellehelse.

Portabel, rask og nøyaktig.

Analysen tar ikke mer enn 90 sekunder og kan utføres på sengeliggende pasienter. Måler raskt fett- og muskelmasse og kroppsvæskenivåer. Analysen medfører intet ubehag.

Ingen estimering.

Impedans står utelukkende for å beregningene - ingen empiriske estimeringer som baserer seg på kjønn og alder brukes for å anslå brukerens kroppssammensetning.

Følg endringer i kroppssammensetningen

Bli kjent med resultatarket for InBody S10

InBody S10 kan være et svært nyttig verktøy i oppfølgning av både ny og eksisterende behandlingsforløp.

Dialysebehandling

Ved hjelp av segmentert ECW/TBW avdekkes fordelingen av kroppsvæske i hver individuelle kroppsdel. Dette muliggjør overvåkning og avdekning av avvik i væskedistrubisjonen som kan forekomme som resultat av skade, aldring, fedme og andre helseproblemer.

Underernæring og kreftbehandling

Fasevinkel er en god indikasjon på cellehelse. InBody S10 avdekker fasevinkel på 50kHz. Jo høyere fasevinkel, jo høyere er cellehelsen. Fasevinkel kan brukes for å sikre at pasienten mottar riktige mengder med vitaminer og mineraler.

Produkt- spesifikasjoner

 • Inbody dimensjoner
 • Dimensjoner:
  202 x 322 x 53 (L x V x H ) : mm
 • Høyde:
  95 – 220 cm
 • Utstyrsvekt:
  2 kg
 • Lagringskapasitet: 100 000 analyser
 • Frekvenser:
  5, 50, 500 kHz
 • Analysetid:
  45 sekunder
 • Vekt:
  10 – 250 kg
 • Alder:
  3-99 år
 • Tilbehør:
  Resultatark, kroppsvæske resultatark, USB, InBody håndkle.
 • Kompatible printere:
  Laser/Inkjet PCL 3 eller nye og SPL.
 • Målinger:
  15 impedans målinger, 3 frekvenser for hver av de 5 segmentene (høyre arm, venstre arm, torso, høyre arm, venstre arm)
 • Andre egenskaper:
  Berøringsskjerm, stemmeveiledning, wifi/bluetooth, sikkerhetskode.
 • Standard utdata:
  Vekt, total kroppsvæske, Dry Lean Mass, Lean Body Mass, kroppsfett, skjellettmuskelatur, Body Mass Index, fettprosent, Segmental Lean Analysis, Body Composition History, Body Fat-Lean Body Mass Control, Basal Metabolic Rate, Impedance at each segment/ frequency
 • Andre utdata:
  Intracellulær væske, Extracellular Water, ECW/TBW Analysis, Visceral Fat Level, Segmental Fat Analysis